• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
46 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: GENMAC / Động cơ: DAEWOO / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(vòng/phút): 1500 / Số pha: 3 pha - 4 dây / Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg): 11900 / Nhiên liệu: Diesel / Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện/ Xuất xứ: Italy / Mức tiêu thụ nhiên liệu (lít/giờ): 226 / Điện áp: 400/230V / Công suất (KVA): 1023 / Mã động cơ: - /
Liên hệ gian hàng
2
Hãng sản xuất: GENMAC / Động cơ: Đang cập nhật / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(vòng/phút): 1500 / Số pha: 3 pha - 4 dây / Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg): 0 / Nhiên liệu: Diesel / Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện/ Xuất xứ: Italy / Mức tiêu thụ nhiên liệu (lít/giờ): 0 / Điện áp: 400/230V / Công suất (KVA): 910 / Mã động cơ: - /
Liên hệ gian hàng
3
Hãng sản xuất: GENMAC / Động cơ: Đang cập nhật / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(vòng/phút): 1500 / Số pha: 3 pha - 4 dây / Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg): 0 / Nhiên liệu: Diesel / Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện/ Xuất xứ: Italy / Mức tiêu thụ nhiên liệu (lít/giờ): 0 / Điện áp: - / Công suất (KVA): 880 / Mã động cơ: - /
Liên hệ gian hàng
4
Hãng sản xuất: GENMAC / Động cơ: Đang cập nhật / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(vòng/phút): 1500 / Số pha: 3 pha - 4 dây / Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg): 0 / Nhiên liệu: Diesel Mức tiêu thụ nhiên liệu (lít/giờ): 157 / Điện áp: 400/230V / Công suất (KVA): 792 / Mã động cơ: - /
Liên hệ gian hàng
5
Hãng sản xuất: GENMAC / Động cơ: Đang cập nhật / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(vòng/phút): 1500 / Số pha: 3 pha - 4 dây / Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg): 5200 / Nhiên liệu: Diesel / Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện/ Xuất xứ: Italy / Mức tiêu thụ nhiên liệu (lít/giờ): 106 / Điện áp: 400/230V / Công suất (KVA): 550 / Mã động cơ: - /
Liên hệ gian hàng
6
Hãng sản xuất: GENMAC / Động cơ: Đang cập nhật / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(vòng/phút): 1500 / Số pha: 3 pha - 4 dây / Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg): 0 / Nhiên liệu: Diesel / Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện/ Xuất xứ: Italy / Mức tiêu thụ nhiên liệu (lít/giờ): 99 / Điện áp: 400/230V / Công suất (KVA): 450 / Mã động cơ: - /
Liên hệ gian hàng
7
Hãng sản xuất: GENMAC / Động cơ: Đang cập nhật / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(vòng/phút): 1500 / Số pha: 3 pha - 4 dây / Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg): 0 / Nhiên liệu: Diesel / Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện/ Xuất xứ: Italy / Mức tiêu thụ nhiên liệu (lít/giờ): 85 / Điện áp: 400/230V / Công suất (KVA): 0 / Mã động cơ: - /
Liên hệ gian hàng
8
Hãng sản xuất: GENMAC / Động cơ: Đang cập nhật / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(vòng/phút): 1500 / Số pha: 1 Pha / Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg): 600 / Nhiên liệu: Diesel / Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện/ Xuất xứ: Italy / Mức tiêu thụ nhiên liệu (lít/giờ): 5.5 / Điện áp: - / Công suất (KVA): 15.2 / Mã động cơ: - /
Liên hệ gian hàng
9
Hãng sản xuất: GENMAC / Động cơ: Đang cập nhật / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(vòng/phút): 1500 / Số pha: 3 pha - 4 dây / Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg): 1126 / Nhiên liệu: Diesel / Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện/ Xuất xứ: Italy / Mức tiêu thụ nhiên liệu (lít/giờ): 7.1 / Điện áp: 400/230V / Công suất (KVA): 30 / Mã động cơ: - /
Liên hệ gian hàng
10
Hãng sản xuất: GENMAC / Động cơ: Đang cập nhật / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(vòng/phút): 1500 / Số pha: 3 pha - 4 dây / Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg): 1297 / Nhiên liệu: Diesel / Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện/ Xuất xứ: Italy / Mức tiêu thụ nhiên liệu (lít/giờ): 10.7 / Điện áp: 400/230V / Công suất (KVA): 40 / Mã động cơ: - /
Liên hệ gian hàng
11
Hãng sản xuất: GENMAC / Động cơ: Đang cập nhật / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(vòng/phút): 1500 / Số pha: 3 pha - 4 dây / Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg): 1390 / Nhiên liệu: Diesel / Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện/ Xuất xứ: Italy / Mức tiêu thụ nhiên liệu (lít/giờ): 13.9 / Điện áp: 400/230V / Công suất (KVA): 60 / Mã động cơ: - /
Liên hệ gian hàng
12
Hãng sản xuất: GENMAC / Động cơ: Đang cập nhật / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(vòng/phút): 1500 / Số pha: 3 pha - 4 dây / Hệ thống truyền động: Kết nối với AVR / Trọng lượng (kg): 1448 / Nhiên liệu: Diesel / Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện/ Xuất xứ: Italy / Mức tiêu thụ nhiên liệu (lít/giờ): 18.7 / Điện áp: 400/230V / Công suất (KVA): 80 / Mã động cơ: - /
Liên hệ gian hàng
13
Hãng sản xuất: GENMAC / Động cơ: Đang cập nhật / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(vòng/phút): 1500 / Số pha: 3 pha - 4 dây / Hệ thống truyền động: Kết nối với AVR / Trọng lượng (kg): 1685 / Nhiên liệu: Diesel / Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện/ Xuất xứ: Italy / Mức tiêu thụ nhiên liệu (lít/giờ): 22.6 / Điện áp: 400/230V / Công suất (KVA): 102 / Mã động cơ: - /
Liên hệ gian hàng
14
Hãng sản xuất: GENMAC / Động cơ: Đang cập nhật / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(vòng/phút): 1500 / Số pha: 3 pha - 4 dây / Hệ thống truyền động: Kết nối với AVR / Trọng lượng (kg): 1719 / Nhiên liệu: Diesel / Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện/ Xuất xứ: Italy / Mức tiêu thụ nhiên liệu (lít/giờ): 31.5 / Điện áp: 400/230V / Công suất (KVA): 130 / Mã động cơ: - /
Liên hệ gian hàng
15
Hãng sản xuất: GENMAC / Động cơ: Đang cập nhật / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(vòng/phút): 1500 / Số pha: 3 pha - 4 dây / Hệ thống truyền động: Kết nối với AVR / Trọng lượng (kg): 2000 / Nhiên liệu: Diesel / Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện/ Xuất xứ: Italy / Mức tiêu thụ nhiên liệu (lít/giờ): 33.1 / Điện áp: 400/230V / Công suất (KVA): 150 / Mã động cơ: - /
Liên hệ gian hàng
Trang:  1  2  3  4  >