• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
22 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: HIMOINSA / Động cơ: MITSUBISHI / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(vòng/phút): 1500 / Số pha: 3 pha - 4 dây / Hệ thống truyền động: Trực tiếp / Trọng lượng (kg): 16500 / Nhiên liệu: Diesel / Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện/ Xuất xứ: Tây Ban Nha / Điện áp: 220/380V / Công suất (KVA): 2021 /
Liên hệ gian hàng
2
Hãng sản xuất: HIMOINSA / Động cơ: MITSUBISHI / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(vòng/phút): 1500 / Số pha: 3 pha - 4 dây / Hệ thống truyền động: Trực tiếp / Trọng lượng (kg): 15770 / Nhiên liệu: Diesel / Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện/ Xuất xứ: Tây Ban Nha / Điện áp: 220/380V / Công suất (KVA): 1892 /
Liên hệ gian hàng
3
Hãng sản xuất: HIMOINSA / Động cơ: MITSUBISHI / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(vòng/phút): 1500 / Số pha: 3 pha - 4 dây / Hệ thống truyền động: Trực tiếp / Trọng lượng (kg): 15700 / Nhiên liệu: Diesel / Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện/ Xuất xứ: Tây Ban Nha / Điện áp: 220/380V / Công suất (KVA): 1736 /
Liên hệ gian hàng
4
Hãng sản xuất: HIMOINSA / Động cơ: MITSUBISHI / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(vòng/phút): 1500 / Số pha: 3 pha - 4 dây / Hệ thống truyền động: Trực tiếp / Trọng lượng (kg): 12745 / Nhiên liệu: Diesel / Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện/ Xuất xứ: Tây Ban Nha / Điện áp: 200/220V / Công suất (KVA): 1523 /
Liên hệ gian hàng
5
Hãng sản xuất: HIMOINSA / Động cơ: VOLVO / Tần số(Hz): 60Hz / Tốc độ(vòng/phút): 1800 / Số pha: 3 Pha / Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg): 1059 / Nhiên liệu: Diesel / Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện/ Xuất xứ: Spain / Mức tiêu thụ nhiên liệu (lít/giờ): 15.5 / Điện áp: - / Công suất (KVA): 50 / Vỏ chống ồn / Mã động cơ: - /
Liên hệ gian hàng
6
Hãng sản xuất: HIMOINSA / Động cơ: MITSUBISHI / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(vòng/phút): 1500 / Số pha: 3 Pha / Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg): 10150 / Nhiên liệu: Diesel / Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện/ Xuất xứ: Spain / Mức tiêu thụ nhiên liệu (lít/giờ): 157.08 / Điện áp: 400V / Công suất (KVA): 761 / Vỏ chống ồn / Mã động cơ: - /
Liên hệ gian hàng
7
Hãng sản xuất: HIMOINSA / Động cơ: MITSUBISHI / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(vòng/phút): 1500 / Số pha: 3 Pha / Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg): 13610 / Nhiên liệu: Diesel / Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện/ Xuất xứ: Spain / Mức tiêu thụ nhiên liệu (lít/giờ): 216.75 / Điện áp: 400V / Công suất (KVA): 1030 / Vỏ chống ồn / Mã động cơ: - /
Liên hệ gian hàng
8
Hãng sản xuất: HIMOINSA / Động cơ: MITSUBISHI / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(vòng/phút): 1800 / Số pha: 3 Pha / Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg): 11750 / Nhiên liệu: Diesel / Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện/ Xuất xứ: Spain / Mức tiêu thụ nhiên liệu (lít/giờ): 191 / Điện áp: 480V / Công suất (KVA): 864 / Vỏ chống ồn / Mã động cơ: - /
Liên hệ gian hàng
9
Hãng sản xuất: HIMOINSA / Động cơ: MITSUBISHI / Tần số(Hz): 60Hz / Tốc độ(vòng/phút): 1800 / Số pha: 3 Pha / Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg): 20000 / Nhiên liệu: Diesel / Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện/ Xuất xứ: Spain / Mức tiêu thụ nhiên liệu (lít/giờ): 283.04 / Điện áp: 480V / Công suất (KVA): 1361 / Vỏ chống ồn / Mã động cơ: - /
Liên hệ gian hàng
10
Hãng sản xuất: HIMOINSA / Động cơ: MITSUBISHI / Tần số(Hz): 60Hz / Tốc độ(vòng/phút): 1800 / Số pha: 3 Pha / Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg): 15700 / Nhiên liệu: Diesel / Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện/ Xuất xứ: Spain / Mức tiêu thụ nhiên liệu (lít/giờ): 370.17 / Điện áp: 480V / Công suất (KVA): 1837 / Vỏ chống ồn / Mã động cơ: - /
Liên hệ gian hàng
11
Hãng sản xuất: HIMOINSA / Động cơ: scania / Tần số(Hz): 60Hz / Tốc độ(vòng/phút): 1800 / Số pha: 3 Pha / Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg): 0 / Nhiên liệu: Diesel / Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện/ Xuất xứ: Spain / Mức tiêu thụ nhiên liệu (lít/giờ): 66.53 / Điện áp: 480V / Công suất (KVA): 335 / Vỏ chống ồn / Mã động cơ: - /
Liên hệ gian hàng
12
Hãng sản xuất: HIMOINSA / Động cơ: VOLVO / Tần số(Hz): 60Hz / Tốc độ(vòng/phút): 1800 / Số pha: 3 Pha / Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg): 3627 / Nhiên liệu: Diesel / Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện/ Xuất xứ: Spain / Mức tiêu thụ nhiên liệu (lít/giờ): 129.29 / Điện áp: 480V / Công suất (KVA): 632 / Vỏ chống ồn / Mã động cơ: - /
Liên hệ gian hàng
13
Hãng sản xuất: HIMOINSA / Động cơ: DOOSAN / Tần số(Hz): 60Hz / Tốc độ(vòng/phút): 1800 / Số pha: 3 Pha / Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg): 7426 / Nhiên liệu: Diesel / Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện/ Xuất xứ: Spain / Mức tiêu thụ nhiên liệu (lít/giờ): 139.69 / Điện áp: 480V / Công suất (KVA): 638 / Vỏ chống ồn / Mã động cơ: - /
Liên hệ gian hàng
14
Hãng sản xuất: HIMOINSA / Động cơ: VOLVO / Tần số(Hz): 60Hz / Tốc độ(vòng/phút): 1800 / Số pha: 3 Pha / Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg): 4497 / Nhiên liệu: Diesel / Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện/ Xuất xứ: Spain / Mức tiêu thụ nhiên liệu (lít/giờ): 137.41 / Điện áp: 480V / Công suất (KVA): 695 / Vỏ chống ồn / Mã động cơ: - /
Liên hệ gian hàng
15
Hãng sản xuất: HIMOINSA / Động cơ: MTU / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(vòng/phút): 1500 / Số pha: 3 Pha / Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg): 5249 / Nhiên liệu: Diesel / Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện/ Xuất xứ: Spain / Mức tiêu thụ nhiên liệu (lít/giờ): 64.36 / Điện áp: 400V / Công suất (KVA): 300 / Vỏ chống ồn / Mã động cơ: - /
Liên hệ gian hàng
Trang:  1  2  >