• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
69 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: KOHLER / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(vòng/phút): 0 / Số pha: 3 Pha / Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg): 2500 / Nhiên liệu: - / Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện/ Xuất xứ: Đang cập nhật / Công suất (KVA): 120 /
500.000.000 ₫
2
Hãng sản xuất: KOHLER / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(vòng/phút): 0 / Số pha: 3 Pha / Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg): 1440 / Nhiên liệu: - / Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện/ Xuất xứ: Đang cập nhật / Công suất (KVA): 100 /
572.000.000 ₫
3
Hãng sản xuất: KOHLER / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(vòng/phút): 0 / Số pha: 3 Pha / Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg): 1980 / Nhiên liệu: - / Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện/ Xuất xứ: Đang cập nhật / Công suất (KVA): 150 /
760.000.000 ₫
4
Hãng sản xuất: KOHLER / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(vòng/phút): 0 / Số pha: 3 Pha / Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg): 2130 / Nhiên liệu: - / Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện/ Xuất xứ: Đang cập nhật / Công suất (KVA): 200 /
920.000.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Kohler / Động cơ: John Deere / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(vòng/phút): 0 / Số pha: 3 Pha / Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg): 2130 / Nhiên liệu: - / Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện/ Xuất xứ: France / Mức tiêu thụ nhiên liệu (lít/giờ): 0 / Điện áp: - / Công suất (KVA): 200 / Mã động cơ: - /
922.000.000 ₫
6
Hãng sản xuất: KOHLER / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(vòng/phút): 0 / Số pha: 3 Pha / Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg): 2570 / Nhiên liệu: Diesel / Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện/ Xuất xứ: Đang cập nhật / Công suất (KVA): 250 /
950.000.000 ₫
7
Hãng sản xuất: KOHLER / Động cơ: KOHLER / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(vòng/phút): 1500 / Số pha: 3 Pha / Hệ thống truyền động: Kết nối với AVR / Trọng lượng (kg): 685 / Nhiên liệu: Diesel / Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện/ Công suất (KVA): 26 /
Liên hệ gian hàng
8
Hãng sản xuất: KOHLER / Động cơ: MITSUBISHI / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(vòng/phút): 0 / Số pha: 3 Pha / Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg): 330 / Nhiên liệu: - / Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện/ Xuất xứ: Đang cập nhật / Công suất (KVA): 6.4 /
Liên hệ gian hàng
9
Hãng sản xuất: KOHLER / Động cơ: Đang cập nhật / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(vòng/phút): 0 / Số pha: 1 Pha / Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg): 468 / Nhiên liệu: - / Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện/ Xuất xứ: France / Công suất (KVA): 9 /
Liên hệ gian hàng
10
Hãng sản xuất: KOHLER / Động cơ: MITSUBISHI / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(vòng/phút): 0 / Số pha: 1 Pha / Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg): 330 / Nhiên liệu: - / Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện/ Xuất xứ: France / Công suất (KVA): 10.5 /
Liên hệ gian hàng
11
Hãng sản xuất: KOHLER / Động cơ: MITSUBISHI / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(vòng/phút): 0 / Số pha: 1 Pha / Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg): 506 / Nhiên liệu: - / Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện/ Xuất xứ: France / Công suất (KVA): 12 /
Liên hệ gian hàng
12
Hãng sản xuất: KOHLER / Động cơ: MITSUBISHI / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(vòng/phút): 0 / Số pha: 3 Pha / Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg): 344 / Nhiên liệu: - / Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện/ Xuất xứ: France / Công suất (KVA): 15 /
Liên hệ gian hàng
13
Hãng sản xuất: KOHLER / Động cơ: MITSUBISHI / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(vòng/phút): 0 / Số pha: 3 Pha / Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg): 460 / Nhiên liệu: - / Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện/ Xuất xứ: France / Công suất (KVA): 16 /
Liên hệ gian hàng
14
Hãng sản xuất: KOHLER / Động cơ: MITSUBISHI / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(vòng/phút): 0 / Số pha: 3 Pha / Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg): 585 / Nhiên liệu: - / Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện/ Xuất xứ: France / Công suất (KVA): 20 /
Liên hệ gian hàng
15
Hãng sản xuất: KOHLER / Động cơ: MITSUBISHI / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(vòng/phút): 0 / Số pha: 3 Pha / Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg): 680 / Nhiên liệu: - / Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện/ Xuất xứ: France / Công suất (KVA): 17 /
Liên hệ gian hàng
Trang:  1  2  3  4  5  >