• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
CÔNG TY LÊ PHAN
Gian hàng: Lephancorp
Tham gia: 06/12/2012
Thời gian xử lý : 0 giờ
Lượt truy cập: 628.898
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
20 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: LodeStar / Công suất (W): 0 / Lưu lượng khí (m3/phút): 0.6 / Trọng lượng (Kg): 27 / Xuất xứ: Đài Loan /
13.600.000 ₫
2
Hãng sản xuất: LodeStar / Công suất (W): 0 / Lưu lượng khí (m3/phút): 0.6 / Trọng lượng (Kg): 27 / Xuất xứ: Đài Loan /
14.500.000 ₫
3
Hãng sản xuất: LodeStar / Công suất (W): 0 / Lưu lượng khí (m3/phút): 1.3 / Trọng lượng (Kg): 45 / Xuất xứ: Đài Loan /
15.000.000 ₫
4
Hãng sản xuất: LodeStar / Công suất (W): 0 / Lưu lượng khí (m3/phút): 1.3 / Trọng lượng (Kg): 45 / Xuất xứ: Đài Loan /
16.500.000 ₫
5
Hãng sản xuất: LodeStar / Công suất (W): 0 / Lưu lượng khí (m3/phút): 0 / Trọng lượng (Kg): 45 / Xuất xứ: Đài Loan /
18.000.000 ₫
6
Hãng sản xuất: LodeStar / Công suất (W): 0 / Lưu lượng khí (m3/phút): 2.8 / Trọng lượng (Kg): 70 / Xuất xứ: Đài Loan /
28.000.000 ₫
7
Hãng sản xuất: LodeStar / Công suất (W): 0 / Lưu lượng khí (m3/phút): 4.2 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
28.000.000 ₫
8
Hãng sản xuất: LodeStar / Công suất (W): 0 / Lưu lượng khí (m3/phút): 4.2 / Trọng lượng (Kg): 95 / Xuất xứ: Đài Loan /
28.000.000 ₫
9
Hãng sản xuất: LodeStar / Công suất (W): 0 / Lưu lượng khí (m3/phút): 2.8 / Trọng lượng (Kg): 70 / Xuất xứ: Đài Loan /
32.000.000 ₫
10
Hãng sản xuất: LodeStar / Công suất (W): 0 / Lưu lượng khí (m3/phút): 14.5 / Trọng lượng (Kg): 270 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
35.000.000 ₫
11
Hãng sản xuất: LodeStar / Công suất (W): 0 / Lưu lượng khí (m3/phút): 7 / Trọng lượng (Kg): 130 / Xuất xứ: Đài Loan /
38.000.000 ₫
12
Hãng sản xuất: LodeStar / Công suất (W): 0 / Lưu lượng khí (m3/phút): 7 / Trọng lượng (Kg): 130 / Xuất xứ: Đài Loan /
39.200.000 ₫
13
Hãng sản xuất: LodeStar / Công suất (W): 0 / Lưu lượng khí (m3/phút): 10.6 / Trọng lượng (Kg): 210 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
60.000.000 ₫
14
Hãng sản xuất: LodeStar / Công suất (W): 0 / Lưu lượng khí (m3/phút): 10.6 / Trọng lượng (Kg): 210 / Xuất xứ: Đài Loan /
62.000.000 ₫
15
Hãng sản xuất: LodeStar / Công suất (W): 0 / Lưu lượng khí (m3/phút): 21 / Trọng lượng (Kg): 400 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
89.000.000 ₫
Trang:  1  2  >