• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
CÔNG TY LÊ PHAN
Gian hàng: Lephancorp
Tham gia: 06/12/2012
Thời gian xử lý : 0 giờ
Lượt truy cập: 628.874
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
203 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: D&D / Loại máy: Có dầu / Công suất (kW): 0 / Áp lực làm việc (kg/cm2): - / Áp lực tối đa (kg/cm2): - / Lưu lượng khí (m3/h): 0 / Dung tích bình chứa (L): 0 / Tốc độ quay puly đầu nén (v/phút): 0 / Hệ thống làm mát: - / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
3.400.000 ₫
2
Hãng sản xuất: D&D / Loại máy: Có dầu / Công suất (kW): 0 / Áp lực làm việc (kg/cm2): - / Áp lực tối đa (kg/cm2): - / Lưu lượng khí (m3/h): 0 / Dung tích bình chứa (L): 0 / Tốc độ quay puly đầu nén (v/phút): 0 / Hệ thống làm mát: - / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
4.100.000 ₫
3
Hãng sản xuất: PUMA / Loại máy: - / Công suất (kW): 0.37 / Áp lực làm việc (kg/cm2): 8 / Áp lực tối đa (kg/cm2): 10 / Lưu lượng khí (m3/h): 0 / Dung tích bình chứa (L): 58 / Tốc độ quay puly đầu nén (v/phút): 573 / Hệ thống làm mát: Làm mát bằng không khí / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (Kg): 64 / Xuất xứ: Trung Quốc /
4.500.000 ₫
4
Hãng sản xuất: PUMA / Loại máy: - / Công suất (kW): 0.37 / Áp lực làm việc (kg/cm2): 8 / Áp lực tối đa (kg/cm2): 10 / Lưu lượng khí (m3/h): 0 / Dung tích bình chứa (L): 58 / Tốc độ quay puly đầu nén (v/phút): 573 / Hệ thống làm mát: Làm mát bằng không khí / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (Kg): 64 / Xuất xứ: Đài Loan /
4.600.000 ₫
5
Hãng sản xuất: D&D / Loại máy: Có dầu / Công suất (kW): 0 / Áp lực làm việc (kg/cm2): - / Áp lực tối đa (kg/cm2): - / Lưu lượng khí (m3/h): 0 / Dung tích bình chứa (L): 0 / Tốc độ quay puly đầu nén (v/phút): 0 / Hệ thống làm mát: - / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
4.600.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Swan / Loại máy: Có dầu / Công suất (kW): 0.37 / Áp lực làm việc (kg/cm2): 8 / Áp lực tối đa (kg/cm2): 11 / Lưu lượng khí (m3/h): 6.48 / Dung tích bình chứa (L): 52 / Tốc độ quay puly đầu nén (v/phút): 700 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (Kg): 52 / Xuất xứ: ĐÀI LOAN /
5.100.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Fusheng / Loại máy: - / Công suất (kW): 0.37 / Áp lực làm việc (kg/cm2): 7 / Áp lực tối đa (kg/cm2): - / Lưu lượng khí (m3/h): 0 / Dung tích bình chứa (L): 0 / Tốc độ quay puly đầu nén (v/phút): 0 / Hệ thống làm mát: - / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (Kg): 45 / Xuất xứ: Đài Loan /
5.200.000 ₫
8
Hãng sản xuất: PUMA / Loại máy: Piston 1 cấp / Công suất (kW): 1.5 / Áp lực làm việc (kg/cm2): 8 / Áp lực tối đa (kg/cm2): 10 / Lưu lượng khí (m3/h): 0 / Dung tích bình chứa (L): 95 / Tốc độ quay puly đầu nén (v/phút): 983 / Hệ thống làm mát: - / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (Kg): 97 / Xuất xứ: Đài Loan /
5.500.000 ₫
9
Hãng sản xuất: PUMA / Loại máy: - / Công suất (kW): 0.75 / Áp lực làm việc (kg/cm2): 8 / Áp lực tối đa (kg/cm2): 10 / Lưu lượng khí (m3/h): 0 / Dung tích bình chứa (L): 88 / Tốc độ quay puly đầu nén (v/phút): 983 / Hệ thống làm mát: Làm mát bằng không khí / Độ ồn (dB): 70 / Trọng lượng (Kg): 84 / Xuất xứ: Đài Loan /
6.100.000 ₫
10
Hãng sản xuất: PUMA / Loại máy: - / Công suất (kW): 0.75 / Áp lực làm việc (kg/cm2): 8 / Áp lực tối đa (kg/cm2): 10 / Lưu lượng khí (m3/h): 0 / Dung tích bình chứa (L): 88 / Tốc độ quay puly đầu nén (v/phút): 980 / Hệ thống làm mát: Làm mát bằng không khí / Độ ồn (dB): 70 / Trọng lượng (Kg): 84 / Xuất xứ: Đài Loan /
7.100.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Swan / Loại máy: Có dầu / Công suất (kW): 750 / Áp lực làm việc (kg/cm2): 8 / Áp lực tối đa (kg/cm2): 12 / Lưu lượng khí (m3/h): 11.16 / Dung tích bình chứa (L): 85 / Tốc độ quay puly đầu nén (v/phút): 1020 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (Kg): 58 / Xuất xứ: ĐÀI LOAN /
7.500.000 ₫
12
Hãng sản xuất: PUMA / Loại máy: - / Công suất (kW): 0.18 / Áp lực làm việc (kg/cm2): 8 / Áp lực tối đa (kg/cm2): 10 / Lưu lượng khí (m3/h): 0 / Dung tích bình chứa (L): 30 / Tốc độ quay puly đầu nén (v/phút): 720 / Hệ thống làm mát: Làm mát bằng không khí / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (Kg): 35 / Xuất xứ: Đài Loan /
7.800.000 ₫
13
Hãng sản xuất: PUMA / Loại máy: - / Công suất (kW): 1.5 / Áp lực làm việc (kg/cm2): 8 / Áp lực tối đa (kg/cm2): 10 / Lưu lượng khí (m3/h): 0 / Dung tích bình chứa (L): 95 / Tốc độ quay puly đầu nén (v/phút): 983 / Hệ thống làm mát: Làm mát bằng không khí / Độ ồn (dB): 70 / Trọng lượng (Kg): 97 / Xuất xứ: Đài Loan /
8.100.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Fusheng / Loại máy: - / Công suất (kW): 1.65 / Áp lực làm việc (kg/cm2): 7 / Áp lực tối đa (kg/cm2): 10 / Lưu lượng khí (m3/h): 18 / Dung tích bình chứa (L): 70 / Tốc độ quay puly đầu nén (v/phút): 1006 / Hệ thống làm mát: - / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (Kg): 90 / Xuất xứ: Đài Loan /
8.500.000 ₫
15
Hãng sản xuất: D&D / Loại máy: Có dầu / Công suất (kW): 0 / Áp lực làm việc (kg/cm2): - / Áp lực tối đa (kg/cm2): - / Lưu lượng khí (m3/h): 0 / Dung tích bình chứa (L): 0 / Tốc độ quay puly đầu nén (v/phút): 0 / Hệ thống làm mát: - / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
8.700.000 ₫
Trang:  1  2  3  4  5  6  ..  >  >>