• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
CÔNG TY LÊ PHAN
Gian hàng: Lephancorp
Tham gia: 06/12/2012
Thời gian xử lý : 0 giờ
Lượt truy cập: 628.253
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
23 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Xuất xứ: Vietnam / Dung tích(m3): 0.2 / Đường kính(mm): 0 / Chiều cao(mm): 0 / Áp lực tối đa(kg/cm2): 0 / Áp lực làm việc(Kg/cm2): 0 / Trọng lượng(kg): 0 /
4.000.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Xuất xứ: Vietnam / Dung tích(m3): 0.5 / Đường kính(mm): 600 / Chiều cao(mm): 1800 / Áp lực tối đa(kg/cm2): 50 / Áp lực làm việc(Kg/cm2): 8 / Trọng lượng(kg): 0 /
8.500.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Xuất xứ: Vietnam / Dung tích(m3): 0.7 / Đường kính(mm): 0 / Chiều cao(mm): 0 / Áp lực tối đa(kg/cm2): 0 / Áp lực làm việc(Kg/cm2): 0 / Trọng lượng(kg): 0 /
11.500.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Xuất xứ: Vietnam / Dung tích(m3): 1 / Đường kính(mm): 880 / Chiều cao(mm): 2320 / Áp lực tối đa(kg/cm2): 50 / Áp lực làm việc(Kg/cm2): 8 / Trọng lượng(kg): 0 /
14.500.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Xuất xứ: Vietnam / Dung tích(m3): 1.5 / Đường kính(mm): 1050 / Chiều cao(mm): 2420 / Áp lực tối đa(kg/cm2): 50 / Áp lực làm việc(Kg/cm2): 8 / Trọng lượng(kg): 0 /
18.000.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Xuất xứ: Vietnam / Dung tích(m3): 2 / Đường kính(mm): 1200 / Chiều cao(mm): 2500 / Áp lực tối đa(kg/cm2): 50 / Áp lực làm việc(Kg/cm2): 8 / Trọng lượng(kg): 0 /
23.500.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Xuất xứ: Vietnam / Dung tích(m3): 3 / Đường kính(mm): 0 / Chiều cao(mm): 0 / Áp lực tối đa(kg/cm2): 50 / Áp lực làm việc(Kg/cm2): 8 / Trọng lượng(kg): 0 /
37.000.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Puma / Xuất xứ: Taiwan / Dung tích(m3): 0.08 / Đường kính(mm): 0 / Chiều cao(mm): 0 / Áp lực tối đa(kg/cm2): 0 / Áp lực làm việc(Kg/cm2): 0 / Trọng lượng(kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
9
Hãng sản xuất: Puma / Xuất xứ: Taiwan / Dung tích(m3): 0.11 / Đường kính(mm): 0 / Chiều cao(mm): 0 / Áp lực tối đa(kg/cm2): 0 / Áp lực làm việc(Kg/cm2): 0 / Trọng lượng(kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
10
Hãng sản xuất: Puma / Xuất xứ: Taiwan / Dung tích(m3): 0.22 / Đường kính(mm): 0 / Chiều cao(mm): 0 / Áp lực tối đa(kg/cm2): 0 / Áp lực làm việc(Kg/cm2): 0 / Trọng lượng(kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
11
Hãng sản xuất: Puma / Xuất xứ: Taiwan / Dung tích(m3): 0.3 / Đường kính(mm): 0 / Chiều cao(mm): 0 / Áp lực tối đa(kg/cm2): 0 / Áp lực làm việc(Kg/cm2): 0 / Trọng lượng(kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
12
Hãng sản xuất: Puma / Xuất xứ: Taiwan / Dung tích(m3): 0.66 / Đường kính(mm): 0 / Chiều cao(mm): 0 / Áp lực tối đa(kg/cm2): 0 / Áp lực làm việc(Kg/cm2): 0 / Trọng lượng(kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
13
Hãng sản xuất: Puma / Xuất xứ: Taiwan / Dung tích(m3): 1 / Đường kính(mm): 0 / Chiều cao(mm): 0 / Áp lực tối đa(kg/cm2): 0 / Áp lực làm việc(Kg/cm2): 0 / Trọng lượng(kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
14
Hãng sản xuất: Puma / Xuất xứ: Taiwan / Dung tích(m3): 1.26 / Đường kính(mm): 0 / Chiều cao(mm): 0 / Áp lực tối đa(kg/cm2): 0 / Áp lực làm việc(Kg/cm2): 0 / Trọng lượng(kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
15
Hãng sản xuất: Puma / Xuất xứ: Taiwan / Dung tích(m3): 1.5 / Đường kính(mm): 0 / Chiều cao(mm): 0 / Áp lực tối đa(kg/cm2): 0 / Áp lực làm việc(Kg/cm2): 0 / Trọng lượng(kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
Trang:  1  2  >