• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
CÔNG TY LÊ PHAN
Gian hàng: Lephancorp
Tham gia: 06/12/2012
Thời gian xử lý : 0 giờ
Lượt truy cập: 621.953
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
15 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Kyodo / Lưu lượng (lít/phút): 750 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 27 / Sức đẩy (m): 35 / Sức hút (m): 35 / Công suất (W): 200 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Indonesia /
1.750.000 ₫
2
Hãng sản xuất: APP / Lưu lượng (lít/phút): 1.6 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 20 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 80 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
1.800.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Panasonic / Lưu lượng (lít/phút): 53 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 45 / Sức hút (m): 9 / Công suất (W): 350 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
2.400.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Honda / Lưu lượng (lít/phút): 600 / Loại nhiên liệu: Xăng / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 32 / Sức hút (m): 8 / Công suất (W): 0 / Tốc độ quay (rpm): 3600 / Trọng lượng (Kg): 24 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
2.600.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Wilo / Lưu lượng (lít/phút): 17 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 25 / Sức đẩy (m): 20 / Sức hút (m): 9 / Công suất (W): 125 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 9 / Xuất xứ: Korea /
2.850.000 ₫
6
Hãng sản xuất: APP / Lưu lượng (lít/phút): 0 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 0 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
2.950.000 ₫
7
Hãng sản xuất: APP / Lưu lượng (lít/phút): 100 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 25 / Sức đẩy (m): 40 / Sức hút (m): 7 / Công suất (W): 750 / Tốc độ quay (rpm): 2900 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
3.350.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Nation Pump / Lưu lượng (lít/phút): 48 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 3 / Sức đẩy (m): 24 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 188 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
3.739.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Giếng Nhật / Lưu lượng (lít/phút): 108 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 40 / Sức đẩy (m): 60 / Sức hút (m): 8 / Công suất (W): 1500 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 19 / Xuất xứ: Nhật Bản /
3.800.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Nation Pump / Lưu lượng (lít/phút): 110 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 1 / Sức đẩy (m): 35 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 750 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
5.700.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Pentax / Lưu lượng (lít/phút): 0 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 1050 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 12 / Xuất xứ: Ý /
6.300.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Pentax / Lưu lượng (lít/phút): 0 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 1050 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 10 / Xuất xứ: Ý /
6.800.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Boson / Lưu lượng (lít/phút): 0 / Loại nhiên liệu: Xăng / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 0 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
7.250.000 ₫
14
Lưu lượng (lít/phút): 280 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 2200 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 57 / Xuất xứ: Taiwan /
9.100.000 ₫
15
Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Lưu lượng nước (m3/h): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 0 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
29.500.000 ₫