• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
CÔNG TY LÊ PHAN
Gian hàng: Lephancorp
Tham gia: 06/12/2012
Thời gian xử lý : 0 giờ
Lượt truy cập: 621.962
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
7 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Puma / Công suất (W): 2237 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 7000 / Nén khí (lít/giây): 0 / Truyền động curoa (mm): 0 / Ngẫu lực (Nm): 0 / Chức năng: Dùng máy nén khí, Đảo chiều/ Trọng lượng (kg): 2.64 / Xuất xứ: Taiwan /
Liên hệ gian hàng
2
Hãng sản xuất: Puma / Công suất (W): 2237 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 7000 / Nén khí (lít/giây): 0 / Truyền động curoa (mm): 0 / Ngẫu lực (Nm): 0 / Chức năng: Dùng máy nén khí, Đảo chiều/ Trọng lượng (kg): 2.66 / Xuất xứ: Taiwan /
Liên hệ gian hàng
3
Hãng sản xuất: Puma / Công suất (W): 2237 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 7500 / Nén khí (lít/giây): 0 / Truyền động curoa (mm): 0 / Ngẫu lực (Nm): 0 / Chức năng: Dùng máy nén khí, Đảo chiều/ Trọng lượng (kg): 2.66 / Xuất xứ: Taiwan /
Liên hệ gian hàng
4
Hãng sản xuất: Puma / Công suất (W): 2237 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 7000 / Nén khí (lít/giây): 0 / Truyền động curoa (mm): 0 / Ngẫu lực (Nm): 0 / Chức năng: Dùng máy nén khí, Đảo chiều/ Trọng lượng (kg): 2.8 / Xuất xứ: Taiwan /
Liên hệ gian hàng
5
Hãng sản xuất: Puma / Công suất (W): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 7000 / Nén khí (lít/giây): 0 / Truyền động curoa (mm): 0 / Ngẫu lực (Nm): 0 Trọng lượng (kg): 2.6 / Xuất xứ: Taiwan /
Liên hệ gian hàng
6
Hãng sản xuất: Puma / Công suất (W): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 7000 / Nén khí (lít/giây): 0 / Truyền động curoa (mm): 0 / Ngẫu lực (Nm): 0 Trọng lượng (kg): 2.6 / Xuất xứ: Taiwan /
Liên hệ gian hàng
7
Hãng sản xuất: Puma / Công suất (W): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 7500 / Nén khí (lít/giây): 0 / Truyền động curoa (mm): 0 / Ngẫu lực (Nm): 0 Trọng lượng (kg): 2.66 / Xuất xứ: Taiwan /
Liên hệ gian hàng