• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
CÔNG TY LÊ PHAN
Gian hàng: Lephancorp
Tham gia: 06/12/2012
Thời gian xử lý : 0 giờ
Lượt truy cập: 628.844
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
20 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Pona / Loại bơm: - / Lưu lượng (m3/h): 30 / Công suất (kW): 4.09 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 0 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Đang cập nhật /
2.700.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Oshima / Loại bơm: - / Lưu lượng (m3/h): 60 / Công suất (kW): 4.84 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 0 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Đang cập nhật /
2.700.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Mastra / Loại bơm: Bơm chìm / Lưu lượng (m3/h): 6 / Công suất (kW): 0.75 / Sức hút tối đa (m): 28 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 0 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Italy /
2.850.000 ₫
4
Hãng sản xuất: PENTAX / Lưu lượng (m3/h): 24 / Công suất (kW): 1.5 / Sức hút tối đa (m): 8 / Áp suất tối đa (bar): 24 / Cột áp (m): 0 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Italy /
3.200.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Kosen / Loại bơm: Máy bơm nước đầu nổ / Lưu lượng (m3/h): 0 / Công suất (kW): 0 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 0 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Thái Lan /
3.600.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Mastra / Loại bơm: Bơm chìm / Lưu lượng (m3/h): 6 / Công suất (kW): 1.5 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 46 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Italy /
3.700.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Pona / Loại bơm: - / Lưu lượng (m3/h): 0 / Công suất (kW): 4 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 0 / Tốc độ vòng quay (rpm): 7000 / Thailand /
3.780.000 ₫
8
Hãng sản xuất: PENTAX / Loại bơm: - / Lưu lượng (m3/h): 9 / Công suất (kW): 4 / Sức hút tối đa (m): 8 / Áp suất tối đa (bar): 39 / Cột áp (m): 27 / Tốc độ vòng quay (rpm): 2850 / Italy /
3.800.000 ₫
9
Hãng sản xuất: PENTAX / Lưu lượng (m3/h): 24 / Công suất (kW): 2.2 / Sức hút tối đa (m): 8 / Áp suất tối đa (bar): 28 / Cột áp (m): 0 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Italy /
3.950.000 ₫
10
Hãng sản xuất: PENTAX / Loại bơm: Máy bơm trục đứng / Lưu lượng (m3/h): 8.4 / Công suất (kW): 2.25 / Sức hút tối đa (m): 88 / Áp suất tối đa (bar): 8 / Cột áp (m): 0 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Italy /
4.100.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Mastra / Loại bơm: Bơm chìm / Lưu lượng (m3/h): 14 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Công suất (W): 4000 / Cột áp (m): 59 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Italy /
6.450.000 ₫
12
Hãng sản xuất: PENTAX / Lưu lượng (m3/h): 13 / Công suất (kW): 2.2 / Sức hút tối đa (m): 74 / Áp suất tối đa (bar): 74 / Cột áp (m): 0 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Italy /
6.700.000 ₫
13
Lưu lượng (m3/h): 25 / Sức hút tối đa (m): 314 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Công suất (W): 0 / Italy /
8.600.000 ₫
14
Hãng sản xuất: PENTAX / Loại bơm: - / Lưu lượng (m3/h): 8.4 / Công suất (kW): 2.2 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 73.59 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Italy /
11.300.000 ₫
15
Hãng sản xuất: Bombas Ideal / Lưu lượng (m3/h): 0 / Công suất (kW): 1.5 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 0 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Spain /
19.500.000 ₫
Trang:  1  2  >